13 Gün önce açılmıştı, apar topar kapatıldı

Please set up it in front of