Evleri ayırdılar mı?

Please set up it in front of