Onu görünce dua ediyorlar!

Please set up it in front of