Tokatlamaya başladı polis bile elinden alamadı

Please set up it in front of