Yolda yürüyemez hale geldim

Please set up it in front of