Yükselen dolara nasıl müdahale edilebilir?

Please set up it in front of